NurAyin's Islamic Website
Make your own free website on Tripod.com

Fara'idh
PEMBAHAGIAN
Nenek
Nenek termasuk:
  1. Nenek sebelah bapa
  2. Nenek sebelah ibu
  3. Ibu bagi nenek sebelah bapa dan seterusnya
  4. Ibu bagi nenek sebelah ibu dan seterusnya

Nenek mempunyai 2 hukum:
  1. Seperenam (1/6) : Jika pewaris tidak mempunyai ibu atau bapa yang menghubungkannya kepada nenek
  2. Mahjub : Jika pewaris mempunyai ibu atau bapa yang menghubungkannya kepada nenek


Contoh:
Suami & nenek sebelah bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/2    = $ 45, 000

Nenek sebelah Bapa 1/6    = $ 15, 000

Baitul Mal

Baki  = $ 30, 500

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Isteri, ibu & nenek sebelah bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/4    = $ 22, 500

Ibu 1/3    = $ 30, 000

Nenek sebelah Bapa

1/6    = $ 15, 000

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Isteri, ibu, nenek sebelah bapa & seorang lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8    = $ 11, 250

Ibu 1/6    = $ 15, 000
Nenek Sebelah Bapa 1/6    = $ 15, 000

1 Anak Lelaki

Baki  = $ 48, 750

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Suami, nenek sebelah bapa & nenek sebelah ibu
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4    = $ 22, 500

Nenek Sebelah Bapa 1/6    = $ 15, 000 ($7,500 seorang)
Nenek Sebelah Ibu  

Baitul Mal

Baki  = $ 48, 750

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Isteri, ibu, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu & seorang anak lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8    = $ 11, 250

Ibu

1/6    = $ 15, 000
Nenek Sebelah Bapa 1/6    = $ 15, 000
Nenek Sebelah Ibu Mahjub

Baitul Mal

Baki  = $ 48, 750

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Suami, bapa, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu & seorang anak lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4    = $ 22, 500

Bapa

1/6    = $ 15, 000
Nenek Sebelah Bapa Mahjub
Nenek Sebelah Ibu 1/6    = $ 15, 000

Baitul Mal

Baki  = $ 37, 500

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Suami, ibu, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu, ibu bagi nenek sebelah bapa & ibu bagi nenek sebelah ibu
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/2    = $ 45, 000

Bapa

1/6    = $ 15, 000
Ibu 1/3    = $ 30, 000
Nenek sebelah ibu Mahjub
Ibu bagi Nenek Sebelah Bapa Mahjub
Ibu bagi Nenek Sebelah Ibu Mahjub

Baitul Mal

Baki  = $ 0

Jumlah

            $ 90, 000Contoh:
Isteri, bapa, ibu, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu & seorang anak perempuan
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8        = $ 11, 250

1 Anak Perempuan

1/2        = $ 45, 000
Ibu 1/6        = $ 15, 000
Bapa 1/6        = $ 15, 000
  + baki    = $  3, 750
Nenek Sebelah Ibu Mahjub

Nenek Sebelah Bapa

Mahjub

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Isteri, bapa, ibu, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu, datuk sebelah bapa & seorang anak perempuan
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8        = $ 11, 250

1 Anak Perempuan

1/2        = $ 45, 000
Ibu 1/6        = $ 15, 000
Bapa 1/6        = $ 15, 000
  + baki    = $  3, 750
Datuk Sebelah Bapa Mahjub
Nenek Sebelah Bapa Mahjub

Nenek Sebelah Ibu

Mahjub

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, nenek sebelah bapa, nenek sebelah ibu & datuk sebelah bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/8        = $ 11, 250

Nenek Sebelah Ibu 1/6        = $ 15, 000 ($7,500 seorang)
Nenek Sebelah Bapa  
Datuk Sebelah Bapa 1/6        = $ 15, 000

 

+ baki    = $ 48, 750

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, nenek sebelah ibu, ibu bagi nenek sebelah bapa & datuk sebelah bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/8        = $ 11, 250

Nenek Sebelah Ibu 1/6        = $ 15, 000 ($7,500 seorang)
Ibu bagi Nenek Sebelah Bapa  
Datuk Sebelah Bapa 1/6        = $ 15, 000

 

+ baki    = $ 48, 750

Jumlah

                $ 90, 000

kembali ke halaman sebelumnya