NurAyin's Islamic Website
Make your own free website on Tripod.com

Fara'idh
PEMBAHAGIAN
Bahagian-bahagian Faraidh
Rumusan Hukum-Hukum Faraidh

Bahagian-bahagian Faraidh
Bahagian-bahagian faraidh mengikut Al-Qur'an adalah seperti berikut:
 1. Setengah ()
 2. Seperempat ()
 3. Seperlapan (1/8)
 4. Dua pertiga (2/3)
 5. Sepertiga (1/3)
 6. Seperenam (1/6)

KEMBALI KE ATAS

Rumusan Hukum-Hukum Faraidh
Tekan di atas nama anggota keluarga itu untuk tahu dengan lebih lanjut lagi pembahagian harta untuknya.
 1. Suami
  a. Setengah () jika tidak ada anak
  b. Seperempat () jika ada anak
 2. Isteri
  a. Seperempat () jika tidak ada anak
  b. Seperlapan (1/8) jika ada anak
 3. Anak lelaki
  Asabah - ambil semua harta jika tiada waris lain ataupun ambil semua baki dari pembahagian
 4. Anak Perempuan
  a. Setengah ()
  b. Dua pertiga (2/3) c. Asabah
 5. Cucu lelaki dari anak lelaki
  a. Asabah
  b. Mahjub - Terhalang dari mendapat harta kerana hadirnya ahli waris yang lain
 6. Cucu perempuan dari anak lelaki
  a. Setengah () - kalau ada satu cucu perempuan sahaja
  b. Dua pertiga (2/3) - Ada lebih dari satu cucu perempuan
  c. Seperenam (1/6) - Tiada anak lelaki, semuanya perempuan
  d. Asabah
  e. Mahjub
 7. Bapa
  a. Seperenam (1/6)
  b. Seperenam dan bakinya asabah
 8. Ibu
  a. Sepertiga (1/3)
  b. Seperenam (1/6)
  c. Sepertiga (1/3) dari baki
 9. Datuk sebelah bapa
  a. Seperenam (1/6)
  b. Seperenam dan bakinya asabah
  c. Mahjub
  * Datuk sebelah ibu tiada bahagian langsung
 10. Nenek sebelah bapa dan ibu (kedua-duanya)
  a. Seperenam (1/6)
  b. Mahjub
 11. Saudara lelaki seibu sebapa
  a. Asabah
  b. Mahjub - jika pewaris (yang meninggal) mempunyai anak
 12. Saudara perempuan seibu sebapa
  a. Setengah ()
  b. Dua pertiga
  c. Asabah
  d. Mahjub - jika pewaris mempunyai anak
 13. Saudara lelaki sebapa
  a. Asabah
  b. Mahjub
 14. Saudara perempuan sebapa
  a. Setengah ()
  b. Dua pertiga (2/3)
  c. Seperenam (1/6)
  d. Asabah
  e. Mahjub
 15. Saudara lelaki/perempuan seibu
  a. Sepertiga (1/3)
  b. Seperenam (1/6)
  c. Mahjub
 16. Anak saudara lelaki seibu sebapa
  a. Asabah
  b. Mahjub
 17. Anak saudara lelaki sebapa
  a. Asabah
  b. Mahjub
 18. Bapa saudara dari sebelah bapa, sedatuk senenek sebapa
  a. Asabah
  b. Mahjub
 19. Bapa saudara dari sebelah bapa, sedatuk
  a. Asabah
  b. Mahjub
 20. Sepupu lelaki sebelah bapa, sedatuk senenek
  a. Asabah
  b. Mahjub
 21. Sepupu lelaki sebelah bapa, sedatuk
  a. Asabah
  b. Mahjub

KEMBALI KE ATAS