NurAyin's Islamic Website
Make your own free website on Tripod.com

Fara'idh
PEMBAHAGIAN
Datuk Sebelah Bapa
Datuk sbelah bapa mempunyai 3 hukum:
  1. Seperenam (1/6) : Jika pewaris tidak mempunyai bapa tetapi mempunyai anak atau cucu lelaki;
  2. Mahjub : Jika pewaris mempunyai bapa.
  3. Seperenam & bakinya asabah : Jika pewaris tidak mempunyai bapa, anak atau cucu lelaki.


Contoh:
Suami, datuk & 2 anak lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4    = $ 22, 500

Datuk 1/6    = $ 15, 000

2 Anak Lelaki

Baki  = $ 52, 500 ($26,250 seorang)

Jumlah

             $ 90, 000Contoh:
Isteri, datuk & cucu lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8    = $ 11, 250

Datuk 1/6    = $ 15, 000

1 Cucu Lelaki

Baki  = $ 63, 750

Jumlah

             $ 90, 000Contoh:
Suami, datuk, seorang anak lelaki & 5 cucu lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4        = $ 22, 500

Datuk 1/6        = $ 15, 000
1 Anak Lelaki Baki      = $ 52, 500

5 Cucu Lelaki

Mahjub

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, bapa, datuk & seorang anak lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4        = $ 22, 500

Bapa 1/6        = $ 15, 000
1 Anak Lelaki Baki      = $ 52, 500

Datuk

Mahjub

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Isteri, bapa, datuk & 2 anak perempuan
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8        = $ 11, 250

2 Anak Perempuan 2/3        = $ 60, 000 ($30,000 seorang)
Bapa 1/6        = $15, 000
  + baki    = $  3, 750

Datuk

Mahjub

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, ibu & datuk
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/2        = $ 45, 000

Ibu 1/3        = $ 30, 000
Datuk 1/6        = $15, 000

 

+ baki    = $ 0

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, seorang anak perempuan & datuk
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

1/4        = $ 22, 500

1 Anak Perempuan 1/2        = $ 45, 000
Datuk 1/6        = $ 15, 000

 

+ baki    = $  7, 500

Jumlah

                $ 90, 000

kembali ke halaman sebelumnya