NurAyin's Islamic Website
Make your own free website on Tripod.com

Fara'idh
PEMBAHAGIAN
Bapa
Bapa mempunyai 3 hukum:
  1. Seperenam : Jika pewaris mempunyai anak lelaki atau cucu lelaki;
  2. Firman Allah s.w.t. yang di dapati di Surah An-Nisaa, ayat 11:
    Dan untuk kedua ibu-bapanya setiap satu dari mereka mendapat seperenam daripada apa-apa yang ditinggalkan sekiranya dia (si pewaris) mempunyai anak.

  3. Seperenam & bakinya asabah: Jika pewaris tidak ada anak lelaki atau cucu lelaki. Sabda Rasulullah (Hadis riwayat Bukhari & Muslim) :
    Berilah kepada ahli faraidh bahagian mereka. Jika ada lebihi maka untuk ahli asabah yang terdekat.


  4. Asabah: Bapa mempunyai hukum ini hanya dalam masaalah gharrawain.


Contoh:
Suami, bapa, seorang anak lelaki & seorang anak perempuan
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

                = $ 22, 500

Bapa 1/6              = $ 15, 000
1 Anak Lelaki 2/3 dari baki = $ 35, 000

1 Anak Perempuan

1/3 dari baki = $ 17, 500

Jumlah

                      $ 90, 000

Setiap saham dari baki : $52,500 / 3 = $17,500
Anak lelaki (2 saham) : $17,500 x 2 = $35,000
Anak perempuan (1 saham) : $17,500


Contoh:
Isteri, bapa & seorang cucu lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8   = $ 11, 250

Bapa 1/6   = $ 15, 000

1 Cucu Lelaki

Baki = $ 63, 750

Jumlah

           $ 90, 000Contoh:
Suami, bapa, seorang anak lelaki & 5 cucu lelaki
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

        = $ 22, 500

Bapa 1/6       = $ 15, 000
1 Anak Lelaki Baki     = $ 52, 500

5 Cucu Lelaki

Mahjub

Jumlah

               $ 90, 000Contoh:
Isteri & bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

        = $ 22, 500

Bapa 1/6       = $ 15, 000

 

+ baki   = $ 52, 500

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Isteri, 1 seorang anak perempuan & bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

        = $ 22, 500

1 Anak Perempuan          = $ 45, 000
Bapa 1/6       = $ 15, 000

 

+ baki   = $  7, 500

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Isteri, 2 anak perempuan & bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8       = $ 11, 250

2 Anak Perempuan 2/3       = $ 60, 000
Bapa 1/6       = $ 15, 000

 

+ baki   = $  3, 750

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Suami, seorang cucu perempuan & bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Suami

         = $ 22, 500

1 Cucu Perempuan          = $ 45, 000
Bapa 1/6       = $ 15, 000

 

+ baki   = $  7, 500

Jumlah

                $ 90, 000Contoh:
Isteri, seorang anak perempuan, 2 cucu perempuan & bapa
Harta pusaka: $90,000

Ahli Waris

Saham

Isteri

1/8       = $ 11, 250

1 Anak Perempuan          = $ 45, 000
2 Cucu Perempuan 1/6       = $ 15, 000 ($7,500 seorang)
Bapa 1/6       = $ 15, 000

 

+ baki   = $  3, 750

Jumlah

                $ 90, 000

kembali ke halaman sebelumnya